Hakkımızda

Bildiri Gönderme

Bildiri Kuralları

  1.Bildiriler yalnızca Sözlü sunum olarak kabul edilecektir.
  2.Sözel bildiri olarak sunulmak üzere başvurusu yapılan araştırma sunumlarının araştırma ve yayın etiğine uygun olmaları gereklidir.
  3.Özetler, Türkçe ya da İngilizce olabilir, en fazla 350 sözcük olmalı, en az 3 anahtar sözcük içermeli, 5 kaynağı geçmemeli ve Anadolu Psikiyatri Dergisi yazım kurallarına göre yazılmalıdır.
  4.Araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalı, metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
  5.Yazarların kurumları ve sunumu yapacak olan yazarın iletişim adresi bildirilmelidir.
  6.Kongredeki panel ve sözlü sunumlar Anadolu Psikiyatri Dergisinde ek sayı olarak yayımlanacaktır.
  7. Sözel bildiriler çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içerek şekilde 10 slaytı geçmemek üzere 5-7 dak. süre ile sunulacaktır.

Göndermek istediğiniz bildirileri 30 Eylül 2017 tarihine kadar aşağıdaki adreslere gönderebilirsiniz.

ruhsaliyilestirim2017@gmail.com

sosyalpsikiyatri17@kocaeli.edu.tr

Sözlü Bildiri Sunum Ödülleri

Ödüller

 • SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1500 TL
 • SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1000 TL
 • SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 500 TL

Ödül Seçici Kurul

 • HALDUN SOYGÜR
 • KÖKSAL ALPTEKİN
 • FATMA ÖZ
 • NURAY KARANCI
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors